skip_navigation

Profil : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Exponentiell och annan utveckling | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Index, Relations

Arbeta med normalfördelningar | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Statistik - I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Diagram, Probability experiment, Statistics

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Analysis

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar vi närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Algebra

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Functions, Quadratic function

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Statistiska samband och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Regression, Statistics

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Statistics, Proportionality